AutoMov

TP หมึกพิมพ์ผ้าสีลอย

เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อนและสีเข้มหมึกพิมพ์มีความทึบสูง ให้สีสันที่สดใส และทนทานต่อการซักล้าง

Date: 31-01-2022

AutoMov
  • ภาษาไทย
  • English

TP หมึกพิมพ์ผ้าสีลอย

เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อนและสีเข้มหมึกพิมพ์มีความทึบสูง ให้สีสันที่สดใส และทนทานต่อการซักล้าง


PDF FILE TH

TP OPAQUE INK

Suitable for light and dark shade fabrics made wholly or partly of natural fibres such as cotton.


PDF FILE EN