AutoMov

TO หมึกพิมพ์ผ้าสีน้ำ

เหมาะสำหรับพิมพ์เสื้อยืด, ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ ผ้าพิมพ์ควรเป็นสีอ่อนหมึกพิมพ์มีลักษณะโปร่ง ให้สีสันที่สดใส เหมาะสำหรับงานพิมพ์ชุดสอดสีที่พิมพ์ภาพเหมือนจริงทนทานต่อาการซักล้าง

Date: 31-01-2022

AutoMov
  • ภาษาไทย
  • English

TO หมึกพิมพ์ผ้าสีน้ำ

เหมาะสำหรับพิมพ์เสื้อยืด, ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ ผ้าพิมพ์ควรเป็นสีอ่อนหมึกพิมพ์มีลักษณะโปร่ง ให้สีสันที่สดใส เหมาะสำหรับงานพิมพ์ชุดสอดสีที่พิมพ์ภาพเหมือนจริงทนทานต่อาการซักล้าง


PDF FILE TH

TO TEXTO INK

Suitable for light shade fabrics made wholly or partly of natural fibres such as cotton.


PDF FILE EN