เรียงลำดับ
AutoMov
UVCB UV PVC INK
UVCB หมึกพิมพ์ยูวีซีบี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
UVST UV TREATED HDPE INK
UVST หมึกพิมพ์ยูวีเอสที

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
LEDPE UV LED -PP, PE INK
LEDPE หมึกพิมพ์ยูวีแอลอีดีพีอี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
LEDPV UV LED-PVC INK
LEDPV หมึกพิมพ์ ยูวีแอลอีดีพีวี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
UVPW UV GLOSS-PE INK
UVPW หมึกพิมพ์ยูวีพีดับบลิว

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
UVPV UV PVC INK
UVPV หมึกพิมพ์ยูวีพีวี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
NUPE UV GLOSS - PE INK
NUPE หมึกพิมพ์เอ็นยูพีอี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
MATALLIC POWDER AND PASTE (MIS)
ผงโลหะสีทอง - สีเงิน

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,