เรียงลำดับ
AutoMov
UVCB UV PVC INK
UVCB หมึกพิมพ์ยูวีซีบี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
UVST UV TREATED HDPE INK
UVST หมึกพิมพ์ยูวีเอสที

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
LEDPE UV LED -PP, PE INK
LEDPE หมึกพิมพ์ยูวีแอลอีดีพีอี

หมึกพิมพิ์ , วานิชเคลือบ , ,

AutoMov
NPM MATT - PVC INK
NPM หมึกพิมพ์เอ็นพีเอ็ม

หมึกพิมพิ์ , หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ , ,

AutoMov
GPT GLOSS - PVC INK
GPT หมึกพิมพ์จีพีที

หมึกพิมพิ์ , หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ , ,

AutoMov
FPM FLUORESCENT-PVC INK
FPM หมึกพิมพ์เอฟพีเอ็ม

หมึกพิมพิ์ , หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ , ,

AutoMov
SCR SCRATCH REMOVABLE INK
SCR หมึกพิมพ์เอสซีอาร์ ตัวขูด

หมึกพิมพิ์ , หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ , ,

AutoMov
AH003 LAMINATING ADHESIVE
AH003 กาวลามิเนต

หมึกพิมพิ์ , หมึกพิมพ์เชื้อยูวี , ,

AutoMov
PTN PLASTISOL INK
PTN หมึกพิมพ์พลาสติโซล

หมึกพิมพิ์ , หมึกพิมพ์เชื้อ UV LED , ,

AutoMov
FG226 POLYZOL PLUS S
FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , สำหรับหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน ,

AutoMov
FG224 POLYZOL PLUS S
FG224 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , สำหรับหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน ,

AutoMov
G224 DIAZOL XTRA
G224 กาวอัดไดอาโซลเอ็กซ์ตร้า

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,

AutoMov
G225 DIAZOL XTRA
G225 กาวอัดไดอาโซลเอ็กซ์ตร้า

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,

AutoMov
G132 DIAZOL GRAPH
G132 กาวอัดไดอาโซลกราฟ

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,

AutoMov
G122 DIAZOL FAST
G122 กาวอัดไดอาโซลฟาสต์

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,

AutoMov
G121 DICHROME FAST
G121 กาวอัดไดโครมฟาสต์

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,

AutoMov
U017 DIAZOL PLUS ULTRA
U017 กาวอัดไดอาโซลพลัส อัลตร้า

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,

AutoMov
CTX229 DIAZOL PLUS CTX
CTX229 กาวอัดเซรามิค

การสร้างแม่พิมพ์ , กาวอัด ONE POT , ,