Chaiyaboon 

PRODUCTS RETARDER 13018

CONTACT US

RETARDER 13018

น้ำมันกันตัน 13018

คุณสมบัติทั่วไป
เป็นน้ำมันผสมหมึกพิมพ์ชนิดต่างๆ ชนิดที่ทำให้หมึกพิมพ์แห้งช้า มีให้เลือกหลากหลาย ตามความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

TH EN