Chaiyaboon 

PRODUCTS UV GRAFITEC PLASTIC INK (UVGP)

CONTACT US

UV GRAFITEC PLASTIC INK (UVGP)

หมึกพิมพ์ยูวีจีพี

คุณสมบัติทั่วไป
พิมพ์พลาสติกลูกฟูก พีพี บอร์ด, สติกเกอร์ พีวีซี,ไวนิลและพลาสติกโพลีพรอพพายลีนที่ผ่านการเตรียมผิวลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์ เงาการเกาะติดดีเยี่ยมสามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้ดีเยี่ยมกลิ่นอ่อน

TH