Chaiyaboon 

PRODUCTS ACRIGROW INK (ACG)

CONTACT US

ACRIGROW INK (ACG)

หมึกพิมพ์อะครีโก

คุณสมบัติทั่วไป
ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์ เงาเหมาะสำหรับงานพิมพ์กล่องไฟโฆษณาบนแผ่นอะคริลิคสามารถพิมพ์บนพลาสติกพีวีซี, ABS, พลาสติกโพลีสไตรีน และ พลาสติกโพลีคาร์บอเนตผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่ทำให้เกิดรอยบนพลาสติก

TH