Chaiyaboon 

PRODUCTS OPAQUE INK (TP)

CONTACT US

OPAQUE INK (TP)

หมึกพิมพ์ผ้าสีลอย

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อนและสีเข้มหมึกพิมพ์มีความทึบสูง ให้สีสันที่สดใส และทนทานต่อการซักล้าง

TH