Chaiyaboon 

PRODUCTS TEXTO INK (TO)

CONTACT US

TEXTO INK (TO)

หมึกพิมพ์ผ้าสีน้ำ

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะสำหรับพิมพ์เสื้อยืด, ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ ผ้าพิมพ์ควรเป็นสีอ่อนหมึกพิมพ์มีลักษณะโปร่ง ให้สีสันที่สดใส เหมาะสำหรับงานพิมพ์ชุดสอดสีที่พิมพ์ภาพเหมือนจริงทนทานต่อาการซักล้าง

TH