Chaiyaboon 

PRODUCTS EXPANTEX INK (EX)

CONTACT US

EXPANTEX INK (EX)

หมึกพิมพ์ผ้าสีนูน

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ และมีส่วนผสม ของเส้นใยธรรมชาติ สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อนและสีเข้มหมึกพิมพ์จะมีลักษณะนูนเด่นจากเนื้อผ้า เมื่อนำไปอบความร้อน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทนทานต่อาการซักล้าง

TH