Chaiyaboon 

PRODUCTS CAPILLEX FILMS

CONTACT US

CAPILLEX FILMS

ฟิล์มคาปิลเล็กซ์

คุณสมบัติทั่วไป
ฟิล์มคาปิลเล็กซ์ เป็นฟิล์มที่ถูกออกแบบสำหรับสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีถ่ายด้วยแสง (Direct Photostencil) ให้คุณภาพที่คมชัด ใช้เวลาในการถ่ายแสงสั้น แต่ให้ความเที่ยงตรงของแม่พิมพ์ และความทนทานต่อหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมันได้ดีเยี่ยม ความหนามีให้เลือกตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่าย5 ขนาด

TH