Chaiyaboon 

PRODUCTS

CONTACT US

เครื่องพิมพ์ DJ1800Z15-F6

คุณสมบัติทั่วไป
พิมพ์ 3 มิติด้วย TEXTURE 3DTM มี ADA /แบบอักษรเบรลล์ พิมพ์ลงวัสดุได้หลายหลายรูปแบบทั้งแบบเรียบและรูปทรงกระบอกหรือ ทรงกรวย ด้วย EasyCyl TM ตัวเลือกความสูงของแกน Z มีความสูงที่ปรับได้อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับพื้นผิวจาก 0 มม. ถึง 152 มม. (6 นิ้ว) สามารถพิมพ์ตรงบนผ้าทุกชนิดโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนพรีทรีต สามารถพิมพ์หมึกขาวและสีพร้อมกันเพียงครั้งเดียว ด้วยการทำงานในระบบ lnline Printing

TH