Chaiyaboon 

PRODUCTS Kornit Avalanche Series Printer

CONTACT US

Kornit Avalanche Series Printer

เครื่องพิมพ์ Kornit Avalanche Series

คุณสมบัติทั่วไป
เครื่องพิมพ์ตรงลงบนผ้าสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ขนาดใหญ่
ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและคุณภาพสูงสำหรับผ้าที่ต้องการคุณภาพสูง
รองรับปริมาณการพิมพ์แบบอุตสาหกรรม
3 สเตปง่ายๆ < สอดเสื้อ, สั่งพิมพ์, อบแห้งและพร้อมจำหน่าย >


TH