Chaiyaboon 

PRODUCTS UV LED-PP, PE INK (LEDPE)

CONTACT US

UV LED-PP, PE INK (LEDPE)

หมึกพิมพ์ยูวี แอลอีดีพีอี LEDPE

คุณสมบัติทั่วไป
หมึกพิมพ์พลาสติกโพลีเอททีลีน/พีอี (Polyethylene/PE) และโพลีพรอพพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP)
ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment) หรือกระแสไฟฟ้า (Corona Discharge) แห้งด้วยแสง LED
การเกาะติดดีเยี่ยม ผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความเรียบสม่ำเสมอ ทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม


TH EN