Chaiyaboon 

PRODUCTS FILMS

CONTACT US

FILMS

ฟิล์มใช้เตรียมและสร้างแม่พิมพ์สกรีน

คุณสมบัติทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มสำหรับการสร้างแม่พิมพ์สกรีน ซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งการสร้างแม่พิมพ์โดยไม่ใช้แสง และการสร้างแม่พิมพ์โดยวิธีถ่ายด้วยแสง อาทิ ฟิล์มหน้ากากส้ม และฟิล์มคาปิลเล็กซ์ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างกับประเภทงานนั้น เป็นต้น