Chaiyaboon 

PRODUCTS Easy-Dark Paper

CONTACT US

Easy-Dark Paper

กระดาษ Easy-Dark

คุณสมบัติทั่วไป
กระดาษปริ้นเวย์ Easy-Dark สำหรับผ้าสีเข้ม ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมึกขาว(รุ่น C920wt)
ที่มีรายละเอียดในการพิมพ์ทรานสเฟอร์ค่อนข้างสูงที่เรียกว่างาน No-Cut ให้สัมผัสนุ่ม
อุณหภูมิ : 160 C ใช้เวลา 30 วินาที
การลอก : ลอกเย็นเท่านั้น
ขนาดกระดาษ : A3, A4
การซัก : 40 C , 40 ซัก
** ใช้คู่กับเครื่องพิมพ์ OKI C920WT


TH