Chaiyaboon 

PRODUCTS WOODEN FRAME

CONTACT US

WOODEN FRAME

กรอบไม้

คุณสมบัติทั่วไป
ง่ายต่อการขึงผ้าสกรีนด้วยมือ ผลิตจากไม้เนื้อดีคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายขนาดและรับสั่งผลิตตามความต้องการ