Chaiyaboon 

PRODUCTS FT-1608

CONTACT US

FT-1608

FT-1608

คุณสมบัติทั่วไป
- เครื่องพิมพ์ Dye-Sublimation Printer หัวพิมพ์พานาโซนิค 8 หัว รุ่น FT-1608
- ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 110 ตารางเมตร / ชั่วโมง
- พื้นที่การพิมพ์ กว้าง 1.6 เมตร สำหรับงานพิมพ์ Textile โดยเฉพาะ


EN