Chaiyaboon 

PRODUCTS UV BASED INKS

CONTACT US

UV BASED INKS

หมึกพิมพ์เชื้อยูวี

คุณสมบัติทั่วไป
หมึกพิมพ์เชื้อยูวี เป็นหมึกพิมพ์เชื้อยูวีที่แห้งโดยการแผ่นเคลื่อนแสงยูวีซึ่งมีหลากหลายรหัสให้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะกับประเภทงานชนิดต่างๆ เช่น งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์คอมแพคดิสก์