Chaiyaboon 

PRODUCTS ONE POT EMULSION

CONTACT US

ONE POT EMULSION

กาวอัดที่ไม่ต้องผสมสารไวแสง

คุณสมบัติทั่วไป
กาวอัด One Pot เป็นกาวอัดที่ไม่ต้องผสมสารไวแสง สามารถสร้างแม่พิมพ์ได้ทันที เก็บรายละเอียดได้ดี และถ่ายแสงได้เร็ว เหมาะกับสำหรับงานพิมพ์ผ้า และ งานพิมพ์กราฟฟิค รวมทั้งงานพิมพ์ฮาล์ฟโทนบนโปสเตอร์ขนาดใหญ่