Chaiyaboon 

PRODUCTS DUAL CURE EMULSION (U028)

CONTACT US

DUAL CURE EMULSION (U028)

กาวอัดดูอัลเคียว

คุณสมบัติทั่วไป
กาวอัดโพโตโพลีเมอร์ที่ใช้ไวแสงประเภทไดอาโซลทนทานต่อหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน และเชื้อยูวีเนื้อกาวมีสีฟ้าทนทานต่อการพิมพ์ต่อเนื่องผิวหน้าของแม่พิมพ์ไม่มีแรงสถิติย์กับชิ้นงานระหว่างพิมพ์เหมาะสำหรับงานกราฟฟิคที่ต้องการความคมชัดสูง

TH