Chaiyaboon 

PRODUCTS DIAZOL PLUS ULTRA (U017)

CONTACT US

DIAZOL PLUS ULTRA (U017)

กาวอัดไดอาโซลพลัส อัลตร้า

คุณสมบัติทั่วไป
กาวอัดโพโตโพลีเมอร์ ดูอัลเคียวทนทานต่อหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน และเชื้อยูวีแม่พิมพ์มีความคมชัดและเก็บรายละเอียดได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมกาวอัดที่มีเปอร์เซ็นต์ของเนื้อกาวสูงผิวหน้าของแม่พิมพ์มีความเรียบสูงเนื้อกาวอัดมีสีฟ้า

TH