Chaiyaboon 

PRODUCTS DIAZOL XTRA (G225)

CONTACT US

DIAZOL XTRA (G225)

กาวอัดไดอาโซลเอ็กซ์ตร้า

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะสำหรับงานพิมพ์กราฟฟิค และงานอุตสาหกรรมผิวหน้าของแม่พิมพ์ด้านทำให้กาวอัดไม่เกิดการดึง หรือดูดกับชิ้นงานในขณะพิมพ์แม่พิมพ์มีความคมชัด และสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีสะดวกในการจัดตำแหน่งแบบถ่าย และตั้งฉากในการพิมพ์

TH