Chaiyaboon 

PRODUCTS DIAZOL XTRA (G224)

CONTACT US

DIAZOL XTRA (G224)

กาวอัดไดอาโซลเอ็กซ์ตร้า

คุณสมบัติทั่วไป
เหมาะสำหรับงานพิมพ์กราฟฟิค และงานอุตสาหกรรมผิวหน้าของแม่พิมพ์ด้านทำให้กาวอัดไม่เกิดการดึง หรือดูดกับชิ้นงานในขณะพิมพ์แม่พิมพ์มีความคมชัด และสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีทนทานต่อการพิมพ์ต่อเนื่อง

TH