Chaiyaboon 

PRODUCTS EMULSION

CONTACT US

EMULSION

ผลิตภัณฑ์กาวอัด

คุณสมบัติทั่วไป
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวอัดในการสร้างแม่พิมพ์สกรีน ซึ่งมีความหลากหลายกับประเภทการใช้งาน อาทิ กาวอัดกลุ่มไดอาโซล กาวอัดกลุ่มดูอัลเคียว และกาวอัดที่ไม่ต้องผสมสารไวแสง One Pot ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม