Chaiyaboon 

PRODUCTS SCREENSTRIP LIQUID (SST004)

CONTACT US

SCREENSTRIP LIQUID (SST004)

น้ำยาล้างแม่พิมพ์เข้มข้น

คุณสมบัติทั่วไป
น้ำผสมน้ำยาล้างแม่พิมพ์เข้มข้นกับน้ำในอัตราส่วน 1:3ไม่ทำให้เกิดการอุดตัน หรือกัดกร่อนกับหัวฉีดของเครื่องทำความสะอาดสกรีนแบบระบบอัตโนมัติ

TH