Chaiyaboon 

PRODUCTS DEGREASER PLUS (P-4419)

CONTACT US

DEGREASER PLUS (P-4419)

น้ำยาล้างไขผ้าสกรีน พลัส(P-4419)

คุณสมบัติทั่วไป
ทำความสะอาดคราบไขมัน และสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผ้าสกรีน
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์บนผ้าสกรีนก่อนนำไปทำแม่พิมพ์ ซึ่อเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วเล็กๆ คล้ายรูเข็ม (Pinholes) บนแม่พิมพ์
ทำให้การปาดกาวอัด หรือการติดฟิล์มทำได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผ้าสกรีนทุกชนิด

TH EN