Chaiyaboon 

PRODUCTS CREDIT CARD INK

CONTACT US

CREDIT CARD INK

หมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน สำหรับพิมพ์นามบัตร เครดิตการ์ด

คุณสมบัติทั่วไป
หมีกพิมพ์เชื้อน้ำมันสำหรับนามบัตร และบัตรเครดิตต่างๆ การเกาะติดของหมึกพิมพ์ดีเยี่ยม
CREDIT CARD INK - CRD


TH