Chaiyaboon 

PRODUCTS MESH SELECTION

CONTACT US

MESH SELECTION

ผ้าสกรีน

คุณสมบัติทั่วไป
จัดจำหน่ายผ้าสกรีนไนล่อน ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ และผ้าสกรีนสแตนเลส คุณภาพสูง มีให้เลือกใช้หลากหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท

TH