Chaiyaboon 

PRODUCTS TEXTILE WATER–BASED INKS

CONTACT US

TEXTILE WATER–BASED INKS

หมึกพิมพ์ผ้าเชื้อน้ำ

คุณสมบัติทั่วไป
หมึกพิมพ์ผ้าเชื้อน้ำ เหมาะสำหรับพิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย หรือผ้าที่มีส่วนผสมของฝ้าย และทนทานต่อการซักล้างได้ดี

EXPANTEX INK - EX
TEXTO INK - TO
OPAQUE INK - TP
RUBBER STAR INK - RBS
ELASTIC AQUA INK - EAQ