Chaiyaboon 

PRODUCTS RETARDER

CONTACT US

RETARDER

น้ำมันกันตัน

คุณสมบัติทั่วไป
เป็นน้ำมันผสมหมึกพิมพ์ชนิดต่างๆ ชนิดที่ทำให้หมึกพิมพ์แห้งช้า มีให้เลือกหลากหลาย ตามความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน